..:: EIA ::..


Dane osobowe

Klikając guzik Wyślij lub przesyłając wiadomość, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. Ust nr 133, poz. 863 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) w celu rejestracji Cię w wydarzeniach organizowanych przez EIA Polska sp. z o.o. oraz przesyłania Ci treści marketingowych.

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu w/w Ustawy będzie EIA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Czołgistów 42A).

Masz prawo do wglądu i poprawiania Twoich danych osobowych oraz żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Możesz zażądać przeniesienia danych.

Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale tylko w celach wskazanych powyżej.

Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail z wycofaniem zgody na adres biuro@eia.com.pl z adresu, którego zgoda dotyczy.

Nie profilujemy Twoich danych. Twoje dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane innym podmiotom.

EIA Polska sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz do należytego zabezpieczenia informacji przed dostępem osób nieuprawnionych.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają postanowienia prawa polskiego oraz RODO.