..:: EIA ::..


Dane spółki

EIA Polska sp. z o.o.

Czołgistów 42A, 43-309 Bielsko-Biała
Telefon: +48 333 00 30 50, E-mail: biuro@eia.com.pl
NIP: 5472152576, NIP UE: PL5472152576, REGON: 360532420

Sąd Rejonowy Bielsko-Biała VIII Wydział Gospodarczy KRS numer 0000536177
Wysokość kapitału zakładowego 25.000 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 25.000 złotych

Konto bankowe: 83 1910 1048 2512 9009 9530 0001 w Deutsche Bank (SWIFT:DEUTPLPX)

Dane osobowe Cookies Kontakt